sermoen Aad van den Heuvel

De wereld eindigt bij Hazeldonk

We hebben ons vergist. Lang dachten we dat betrokkenheid met de   wereld voor Nederland van levensbelang was. Betrokkenheid die via   handelsstromen en dienstverlening miljarden in het laatje bracht. Maar   er was meer. Die betrokkenheid uitte zich ook in solidariteit en   samenwerking met de armen in deze wereld. Maar helaas, met dat laatste   schijnen we ons vergist te hebben. Er gaan steeds meer stemmen op om   bijvoorbeeld de 0,7 % die wij besteden aan ontwikkelingssamenwerking   maar af te schaffen. "Dat geld", zo sprak een politicus, "kunnen we zelf   goed gebruiken."

Aad van den Heuvel vraagt zich in zijn sermoen onthutst af hoe we ons zo hebben kunnen vergissen. Het sermoen van Aad van den Heuvel is te beluisteren op YouTube.