Academie Het Nut Voorbij

In De Houten Broek is een initiatief van De Academie Het Nut Voorbij. De Academie bedenkt, entameert, organiseert en doet organiseren: ontmoetingen, dialogen, gesprekken, bijeenkomsten, leergangen, confrontaties over onderwerpen en vragen van betekenis die buiten het door de markt gedomineerde commerciële nut vallen.

over In De Houten Broek

Podium voor kunst van het gesproken woord
 
'De Houten Broek' staat voor preekstoel. 'De houten broek aantrekken' betekende de kansel bestijgen voor het houden van een 'sermoen', een preek of een betoog.
 
In De Houten Broek is een activiteit zonder winstoogmerk van de Academie Het Nut Voorbij en wordt geïnitieerd en georganiseerd door vrijwilligers

Wij bieden een programma van sermoenen, kanselredes, lekenpreken, donderredes, eloquente speeches in de Geertekerk te Utrecht, waar we vaste gast zijn.

De uitgesproken teksten zijn bedoeld om tot inspiratie te strekken tot nadenken te stemmen, maar humor is daarbij uiteraard niet per definitie uitgesloten.

In het jaar 2013 ontving In De Houten Broek subsidie van het Fentener van Vlissingen Fonds, het K.F. Hein Fonds, het Carel Nengerman Fonds en het Mien van ''t Sant Fonds.